Inneklatring i STOKK-veggen


STOKK sin innevegg ligg i ”nyehallen” på Vikahaugane, nær Leirvik. Den er i underkant av 10 meter høg, med ruter av ulik vanskegrad. Nokre ruter har og faste boltar og er dermed ledbare.
Veggen er open for alle som meistrar grunnleggande sikkerhetsrutinar. Les meir om sikkerhet/STOKK-kort her.

Barn skal sikrast av føresette med STOKK-kort.

Det skal alltid vera minst ein klatrevakt til stades under klatring i veggen.

Opningstider, STOKK-klatreveggen

Mandag - 19.00-21.00
Onsdag - 17.00-19.00
Torsdag - 19.00-21.00

Prisar i klatreveggen

Medlem Ikkje medlem
Klatring 30,-50,-
Leige av sele 20,-50,-
Kurs300,- 300,-Ein prøvetime kostar 50,- inkludert leige av sele og tau.
Barn under 16 år klatrar gratis i følgje med betalande vaksen.

Medlemskontingent
1/2 år 300,-
1 år 500,-

Klatreavgift (klatre så mykje du vil)
NB: gjeld berre medlemmer
1/2 år 500,-
1 år 800,-

Me har eigne prisar for lag og bedrifter som ønskjer å klatra.

Bedrift: 125,- per deltakar
Lag/organisasjon: 100,- per deltakar

Velkommen!